מידע זה כוח

תקנון האתר

City City City Cityחיפוש בכל האתר

לקבלת מידע עסקי על חברה יש להקליד את שמה בשדה החיפוש וללחוץ חפש

תקנון

כללי

אתר Limited.org.il הינו אתר המציג לרשות הציבור פרטים כפי שנרשמו ע"י יציר תוכן צד שלישי ממשלתי, להלן רשם החברות הפועל תחת משרד המשפטים.

האתר אינו אחראי לתוכן המוצג בו ועל עדכניות הפרטים של התאגידים בישראל, מלבד כפי שהופיעו אצל רשם החברות ביום הרישום. אנו ממליצים לכל מי שמעיין במידע לבדוק את העדכניות שלו, ובעיקר עדכניות כתובת העסק ע"י לחיצה על הקישור מתחת לכתובת של בית העסק ומתחת למפה המציגה את העסק. גם אז, המידע יהיה מעודכן רק עם בעל העסק טרח לעדכנו אצל הרשם.

החזרת מוצרים ושירותים

מדיניות החזרת המוצרים/שירותים באתר כפופה לחוק להגנת הצרכן במדינת ישראל:

בכל תשלום שהוא יקבל הלקוח את השירות/מוצר אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים באתר ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט.

היה ויבצע הלקוח תשלום בעבור רכישת מוצר/שירות כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר,יזוכה הלקוח בעבור תשלום זה זיכוי מלא.

הלקוח רשאי לבטל עסקה עד 14 יום מיום ביצוע התשלום ולקבל את מלוא כספו חזרה.

הלקוח יהיה רשאי להחזיר כל מוצר/שירות אותו רכש עד 30 יום מיום קבלתו ולקבל את כספו חזרה (בתנאי שהמוצר נשלח באריזתו,במצב תקין ובתנאי שלא נעשה בו שימוש). בית העסק יהיה רשאי לקזז עד 5% מסכום העסקה המקורי, אלא אם כן הסיבה לביטול העסקה היא עקב תקלה/פגם כלשהו במוצר. בית העסק אינו מחויב לזכות את הלקוח בגין הוצאות משלוח המוצר חזרה, ובית העסק לא יחייב את הלקוח בגין כל הוצאות משלוח חוזר.