מידע זה כוח

עידן חדש של אשראי צרכני בישראל. מידע על השינוי שעבר תחום המידע הצרכני (קרדיט סקור) בישראל.

City City City Cityחיפוש בכל האתר

לקבלת מידע עסקי על חברה יש להקליד את שמה בשדה החיפוש וללחוץ חפש

אשראי צרכני

אשראי צרכני הוא בעצם סוג של הלוואה אשר שניתנת לצרכן בצורות שונות ולתקופות שונות. אשראי הצרכני יכול להינתן ללקוח דרך הבנק, דרך חברת האשראי של הלקוח או דרך ארגון כלשהו.

אשראי צרכני דרך הבנק

אשראי צרכני דרך חשבון הבנק בד"כ ניתן כהלוואה כאשר הבנק יזרים לחשבונו של הלקוח סכום כספי מסויים שיגבה מן הלקוח את ההלוואה בתשלומים חודשיים שווים ורצופים ובצירוף אחוזי ריבית והצמדה על פי המדד עליו יוחלט בעת מתן ההלוואה.

אשראי צרכני דרך חברת האשראי

לחברות האשראי יש מספר דרכים למתן האשראי הצרכני

- מתן הלוואה ללקוח באמצעות הזרמת סכום כספי לחשבונו של הלקוח
- רכישת מוצרים בתשלומים חודשיים
- פריסת סכום החוב החודשי לתשלומים


שימוש בכרטיס אשראי, לכשעצמו הוא סוג של אשראי צרכני, כאשר ניתנת ללקוח האפשרות לבצע רכישות במהלך החודש ולשלם עליהן רק בסוף החודש או בתחילת החודש שלאחר מכן, כאשר החיוב מתבצע דרך חשבון הבנק של הלקוח בתאריך מסויים בכל חודש. דרך נוספת של חברות האשראי ליתן אשראי צרכני הינה מתן אפשרות ללקוח לבחור את סכום התשלום שישולם מידי חודש. חברת האשראי מגדירה לכל לקוח את "מסגרת האשראי" (ניצול האשראי המירבי המותר ללקוח) וזאת על פי ההיסטוריה הפיננסית של הלקוח, בחינת הבטחונות הקיימים ותזרים ההכנסות החודשיות של הלקוח. חברת האשראי מאפשרת ללקוח לבצע רכישות עד לתקרת סכום המסגרת ובמקביל ניתנת ללקוח האפשרות לבחור את הסכום החודשי שברצונו לשלם מידי חודש. אם הסכום החודשי שאותו בחר הלקוח לשלם נמוך מן הסכום שנצבר במהלך כל החודש, תישאר יתרה לתשלום שתצבור ריבית (שתקבע ע"י חברת האשראי) עד אשר תשולם, כאשר הלקוח יכול להודיע לחברה על שינוי הסכום החודשי לתשלום כאשר ירצה בכך. תקופות החזר האשראי ישתנו בהתאם להסכם שיתבצע בין הלקוח לבין חברת האשראי, התקופות יכולות להיות קצרות (החל ממספר ימים או שבועות) או ארוכות (חודשים עד שנים). במקרים מסויימים בו הלקוח ירכוש מוצר בעל ערך כגון רכב, בד"כ נותן האשראי יתנה את האשראי (ההלוואה) בשיעבוד הרכב לטובתו. אשראי צרכני דרך ארגון (חברות פרטיות, מסחריות וכו')

חברות מסויימות מאפשרות ללקוחות שלהן לקנות מהן מוצרים באשראי צרכני. דוגמא נפוצה לכך הינה חברות בניה ונדל"ן, יצרניות רכבים וכו'. אותן חברות מאפשרות ללקוחות שלהן מגוון עסקאות כגון ליסינג מימוני, ליסינג תפעולי, ליסינג פרטי על פי צרכי הלקוח, או לחלופין רכישת נדל"ן במימון חלקי כאשר בד"כ האשראי אשר ניתן על ידי המוכרים ישמש לרכישת המוצר (הנכס, הרכב) שנרכש, ועליו יוטל שעבוד או משכון שיהווה תנאי לרכישה וערובה לכל מקרה אשר הלקוח לא יצליח לעמוד בהסדר התשלומים. הלקוחות, שהם מקבלי האשראי הצרכני יקשרו בהסכם כלשהו עם נותני האשראי, כאשר בהסכם יצויינו התנאים לקבלת האשראי הצרכני, כאשר אחד התנאים הבסיסיים הינו החזר ה"הלוואה" בתשלומים חודשיים ובצירוף ריבית.

עידן חדש של אשראי צרכני

לפני מספר שנים היתה המערכת הבנקאית המונופוליסטית בענף אספקת האשראי במשק כולו. בשנים האחרונות חלו התפתחויות בענף האשראי וגופים פיננסים גדולים (כגון חברות אשראי וחברות ביטוח) החלו להציע את שירותיהם בענף האשראי, כאשר הם נלחמים על ליבם וכיסם של הצרכנים הפרטיים והעסקיים. כל אחד מן הגופים הפיננסים פיתח מוצרי מימון חדישים, שונים ומגוונים כדי למשוך כמה שיותר לקוחות שיהפכו לצרכני אשראי. מוצרי המימון המוכרים והנפוצים בשוק הפיננסי כגון ההלוואות, כרטיסי האשראי, פריסה לתשלומים, הנחות שונות ומגוונות בבתי עסק שונים וכו' "קורצות" לצרכני האשראי ומפתות אותם להצטרף לאחד או יותר מן הגופים הפיננסים ו"לזכות" בהטבות השונות.

שיטות השיווק בהן נוקטים הגופים הפיננסים השונים מתוחכמות מאד, הם מציעים ללקוחות אין סוף הצעות מפתות ומושכות על מנת שהצרכנים יצטרפו למעגל לקוחותיהם וישתמש במוצרי המימון השונים, ישתמשו באשראי הצרכני, ירכשו מוצרים, יטלו הלוואות, יפרסו לתשלומים, וכו'.

מוצרי המימון השונים מצליחים ליצור אצל הצרכנים אשליה שכל אחד יכול להרשות לעצמו לרכוש את מה שחלם עליו במשך שנים רבות. ואכן, בעקבות התרחבות התופעה ערים אנו לעובדה שאחוז גבוה מן האנשים מחזיקים ברכוש יקר ערך בזכות אחד או יותר ממוצרי המימון, אך לא בכל המקרים יכולים לשלם את המחיר או לעמוד בתשלומים. המסקנה - האשראי הצרכני גורם לצרכנים לרכוש ולהתחייב שלא בהתאם ליכולותיהם ולהכנסותיהם והצרכן, לא אחת מגלה שההטבות הללו עלו לו "ביוקר" ובנוסף הוא יצטרך לשלם לא מעט ריבית על האשראי שניתן לו.

כמובן שכמו במערכת הבנקאית גם הגופים הפיננסים השונים גובים ריבית שתשתנה בהתאם לתנאי ההסכם בין הלקוח לבין אותו הארגון ובהתאם לתקופה. ככל שהתקופה ארוכה יותר כך יגדלו אחוזי הריבית שתשולם.

לסיכום:

סוכני המכירות ושל הארגונים הפיננסים הגדילו את היקף עבודתם עקב עליה בהיקף הלקוחות שהפכו לצרכני אשראי. כתוצאה מכך גם מעמדם הכלכלי של הגופים הפיננסים גדל עד מאד.

אין ספק שהמערכת הבנקאית הפסידה אחוז גדול מן הלקוחות בשל התרחבות והתפתחות שוק האשראי אבל אנו, הצרכנים הפרטיים, הלקוחות הפשוטים, הפסדנו מכך, למדנו להשתמש באשראי - הווה אומר - בכסף שאין לנו.