מידע זה כוח

לפני כל החלטה - קבלו דוח פרטי חברה עדכני ומפורט הכולל פרטים כלליים, שעבודים, רשימת דירקטורים, רשימת בעלי מניות, הון רשום, מידע משפטי ועוד מידע חיוני עבורך. מניעה של צרות נמצאת בידיים שלך !!

City City City Cityחיפוש בכל האתר

לקבלת מידע עסקי על חברה יש להקליד את שמה בשדה החיפוש וללחוץ חפש

למי מתאים מידע עסקי ?

מידע עסקי מתאים הן לפרטיים והן לגופים עסקיים אשר רוצים לקבל יתרון או ביטחון:

  1. לפרטיים או עסקיים לפני כל עסקה עם חברה חדשה, (במיוחד עסקאות גדולות) - ניתן לקבל דוחות ולחשוף את בעלי המניות, נושאים משפטיים, משכונים (הלוואות של החברה כנגד נכסים) שמות קודמים ועוד.

  2. לפרטיים או עסקיים - ללמוד על מתחרים ולקבל יתרון, מי המתחרים, מי הלקוחות שלהם, מה היקף הפעילות שלהם ועוד.

  3. לפרטיים ועסקיים החשים אי נוחות לגבי עסקה מסוימת ומעוניינים לחשוף את האנשים העומדים מאחורי העסקה ואת איתנות החברה.

  4. לעסקיים הרוצים לבדוק יציבות של חברה על מנת להתחיל לעבוד מולה בתנאי תשלום שונים.

  5. לעסקיים הרוצים לבצע מחקר על חברה מסוימת לפני חתימה על עסקה מולה.

  6. לפרטיים ולעסקיים אשר מבקשים לקבל פרטים על תאגידים בישראל מכל סיבה שהיא.